×

Întâlnirea de lucru cu un reprezentant al Centrului Național pentru Determinarea Dizabilității

Una dintre activitățile mult așteptate în cadrul proiectului „Școala mamelor” a fost întâlnirea de lucru cu un reprezentant al Centrului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. În cadrul acesteia, mamele prezente la ședință au primit sfaturi și îndrumări cu privire la cum pot obține pentru copiii lor gradul de dizabilitate, oferit de stat.

Toți copiii diagnosticați cu cancer și familiile lor se află într-o situație foarte dificilă, atât fizic, cât și emoțional, dar în mod special – financiar. Acest lucru se întâmplă din motiv că părinții trebuie să ajute și să fie aproape de copilul lor pentru o perioadă lungă de timp și rămân temporar fără loc de muncă și fără venituri.

Părinții  acestor copii pot solicita gradul de dizabilitate pentru a primi sprijin de la stat. Chiar dacă procedura este dificilă și necesită timp, este una foarte necesară.

Adesea, părinții nu cunosc și nu pot înțelege procedura complexă de prelucrare a documentelor, colectarea certificatelor și extraselor necesare, precum și etapele obținerii unui certificat. Toate întrebările despre obținerea statutului, dar și multe alte răspunsuri au fost oferite în cadrul lecției de la „Școala Mamelor” de către reprezentanta Centrului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Astfel, actele necesare pentru depunerea dosarului de către părinții copiilor bolnavi de cancer sunt:

 1. Fișa de trimitere F-088/e completată în Sistemul informațional automatizat „Asistența medicală primară” sau Sistemul informațional automatizat „Asistența medicală spitalicească (fișa dată trebuie să fie cât mai detaliată în descriere și anume toți specialiștii să se expună în dependență de diagnostic)
 2. Extrasul medical  (ultimul) și obligatoriu să fie analiza histopatologică în cazul tumorilor solide și rezultatul la puncția sternală în cazul leucemiilor
 3. Toate investigațiile  (copiile) RMN, CT, EEG, analiza biochimică etc, în dependență de diagnostic
 4. Certificatul de dizabilitate vechi (în caz de prelungire )
 5. Certificatul de naștere al copilului (copie)
 6. Buletinul părintelui care depune dosarul  cu viza de reședință (copie)
 7. Formularul nr.5 din anexă, completat și transmis în regim online prin intermediul Sistemului informațional automatizat de serviciul de asistenţă psihopedagogică/serviciul de intervenţie timpurie, care conţine date privind dezvoltarea copilului, serviciile de care beneficiază, condiţiile de instruire/educare/reabilitare și alte circumstanţe – în cazul copiilor.

Dosarul se depune conform vizei de reședință, căci în fiecare raion există un punct regional al Centrului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă. În Chișinău actele se depun la adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Hajdeu 49, MD-2001, Pediatrie – 022820673. Părinții care au contract de chirie în Chișinău, pot depune dosarul și în baza acestora, doar în cazul în care se află în baza de date la CNAS.

Atunci când copilul nu poate fi prezent  fizic (este internat în spital), la depunerea dosarului se anexează o cerere prin care  se solicit permisiunea ca cel mic să fie văzut online de către specialist.

Pentru depunere repetată, este foarte important ca actele să fie depuse cu o luna înainte (dacă expiră în septembrie, atunci dosarul se depune în luna august). Dacă nu există această posibilitate, la fel de important este să se depună dosarul (repetat) nu mai târziu de 60 de zile, pentru a putea fi legat cu primul dosar. În caz contrar va fi întocmit un dosar nou, pentru care se va pierde timp și bani. Dosarul inițial este de bază și nu se admit completări pe parcurs, de aceea e important ca toate datele să fie prezentate cât mai detaliat.

După 5 ani de la acordarea gradului și dacă copilul este în remisie, gradul de dizabilitate va fi revizuit și probabil scăzut. Reexaminarea se face odată la un an, însă pe viitor vor fi liste cu reexaminare la 2 sau 5 ani, în dependență de diagnostic.

În cadrul întâlnirii cu mamele, reprezentanta Centrului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă a specificat faptul că mamele se pot angaja și ca asistent personal, în cazul în care copilul prezintă unul dintre aceste criterii:

 1. Este imobilizat la pat
 2. Este agresiv
 3. Este nevăzător
 4. Nu se poate îngriji personal

La finalul ședinței, reprezentanta Centrului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă a menționat că fiecare părinte va primi sprijin permanent și răspuns la orice întrebare.

În scurt timp, AO „Viața Fără Leucemie”, în parteneriat cu organul de stat, va elabora o broșură-memo cu privire la procedura de obținere a statutului de handicap și a actelor necesare.