×

Susținerea în perioada pandemiei de COVID-19 pentru copiii bolnavi de cancer și familiile care îngrijesc acești copii

În perioada septembrie 2020 – septembrie 2021 Asociația „Viața fără leucemie” implementează Proiectul ”Susținerea în perioada pandemiei de COVID-19 pentru copiii bolnavi de cancer și familiile care îngrijesc acești copii”, realizat în cadrul Proiectului „Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need Moldova.

Cum a apărut idea acestui proiect?

Necesitatea de a interveni cu măsuri de susținere pentru copiii afectați de maladii oncologice aflați la tratament  a apărut după instituirea stării de urgență în legătură cu răspândirea infecției COVID-19, când în cadrul Institutului Oncologic, la fel ca și în alte instituții publice, au fost luate măsurile necesare pentru a stopa răspândirea infecției. Totodată, a apărut necesitatea de a susține și respectarea măsurilor de protecție pentru pacienții în pauză de tratament aflați la domiciliu.

De asemenea, am constatat că copiii aflați la tratament au fost privați de accesul educație, deoarece de la începutul pandemiei și până la momentul de față Școala de spital funcționează doar în regim online. În plus, restricțiile impuse de pandemie s-au răsfrânt negativ și asupra comunicării pe care Asociația  o menține cu beneficiarii săi. Limitarea accesului în spital a reprezentat o întrerupere a activităților pe care le desfășuram în spital, cu implicarea copiilor pacienți ai secțiilor pediatrice ale Institutului Oncologic, și a aparținătorilor care îi îngrijesc. În plus, lipsa posibilității de comunicare deschisă i-a afectat, aceștia devenind închiși în sine, frustrați, depresivi, ceea ce se răsfrânge și asupra stării psiho-emoționale a copiilor.

Scopurile Proiectului și obiectivele urmărite

Prin proiectul de față ne propunem să acordăm suportul identificat în vederea consolidării capacităților pentru sporirea gradului de protecție împotriva COVID-19 a copiilor diagnosticați cu cancer și a familiilor care îngrijesc de acești copii. Aserțiunea proverbului care susține că „Paza bună trece primejdia rea”  este pe deplin aplicabilă în situația copiilor bolnavi de cancer.

Toate recomandările și standardele de calitate în tratamentul și îngrijirea copiilor bolnavi de cancer insistă asupra faptului că asigurarea condițiilor de maximă siguranță și securitate în unitățile medicale, respectarea regimului indicat  în perioada aflării în repaos la domiciliu, respectarea strictă a regulilor de comportament în societate este nu mai puțin importantă decât tratamentul propriu-zis administrat, ba chiar uneori prioritară. În acest sens, prin intermediul proiectului se oferă suport pentru sporirea capacităților de protecție împotriva COVID-19 a copiilor bolnavi de cancer care se află la tratament în cadrul Institutului Oncologic din Republica Moldova.

Rezultatele Proiectului vor fi durabile, deoarece inițiativele concepute în cadrul acestui proiect vizează o nouă „normalitate”, în care se va acorda o atenție mult mai sporită metodelor individuale de protecție, accesului la educație la distanță pentru copiii bolnavi de cancer internați în spital, accesul permanent 24/7 la serviciile unui psiholog, acces la materiale informative.

Cooperarea cu Institutul Oncologic pentru implementarea Proiectului

Implementarea cu succes a Proiectului este susținută de către IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova, în calitate de unica instituție spitalicească ce oferă servicii medicale în domeniul oncologiei unde beneficiarii direcți ai activităților proiectului se află la tratament. Astfel, în scopul stabilirii relațiilor de colaborare între Asociația ”Viața fără leucemie” și IMSP Institutul Oncologic, a fost semnat Acordul pentru implementarea proiectului, care conține prevederi ce reglementează drepturile și obligațiile fiecărei părți în procesul de implementare a Proiectului, precum și dispoziții privind confidențialitatea protecției datelor, aspecte privind vizibilitatea activităților, durata acordului, etc.  Semnarea acestui document confirmă angajamentele ambelor părți pentru durabilitatea și sustenabilitatea activităților inițiate în cadrul Proiectului.

Activitățile principale în cadrul proiectului

Activitățile în cadrul Proiectului, în funcție de rezultatele scontate, sunt următoarele:

Rezultat 1: Contribuirea la prevenirea îmbolnăvirii cu COVID-19 a pacienților secțiilor pediatrice ale Institutului Oncologic:

– Asigurarea cu echipamente individuale și mijloace de protecție împotriva virusului SaRS-CoV-2 a pacienților și aparținătorilor secțiilor pediatrice ale Institutului Oncologic, dar și a copiilor care se află în stadiul de remisiune a bolii în tratament de menținere la domiciliu.

– Asigurarea efectuării testelor  ARN Coronavirus SARS‐CoV‐2 pentru pacienții secțiilor pediatrice din cadrul IO și părinții lor, în cazul în care testarea nu poate fi efectuată din mijloacele CNAM.

– Achiziționarea de braunostate –  echipamente individuale care asigură respectarea de către pacient a cerințelor sanitar-epidemiologice în staționar;

Rezultat 2: Facilitarea accesului la educație la distanță în perioada pandemiei de COVID-19 pentru copii bolnavi de cancer aflați la tratament în cadrul Institutului Oncologic:
  • Asigurarea copiilor internați în secțiile pediatrice ale IO cu laptopuri și echipamente electronice necesare participării la orele on-line pe perioada tratamentului in spital. Mai mult
  • Asigurarea mentenanței echipamentelor electronice.
Rezultat 3: Facilitarea accesului pentru părinții copiilor bolnavi de cancer la serviciile de consiliere psihologică pe perioada pandemiei de COVID-19 și materiale informative:
  • Accesul prin intermediul unei linii telefonice dedicate 24 de ore/7 zile în săptămână, la serviciile de consultații psihologice pentru părinții copiilor bolnavi de cancer, și pacienți copii sau adolescenți. Mai mult
  • Editarea și tipărirea materialelor informative pentru părinți privind îngrijirea copiilor bolnavi de cancer. Mai mult

Despre Proiectul „Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19”

Despre People In Need Moldova